جمعیت خیریه نیک اندیش | جمعیت خیریه نیک اندیش
جهیزیه های ارسالی

ارسال 22 سرویس جهیزیه به مناطق محروم جنوب کشور همزمان با حلول ماه ربیع الاول

ارسال 22 سرویس جهیزیه به مناطق محروم جنوب کشور همزمان با حلول ماه ربیع الاول

گزارش ویدیویی پویش تامین و اهدای 110 سرویس جهیزیه به نوعروسان سراسر کشور

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 54

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 53

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 52

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 51

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 50

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 49

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 48

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 47

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 46

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 45

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 44

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 43

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 42

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 41

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 40

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 39

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 38

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 37

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 36

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 35

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 34

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 33

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 32

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 31

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 30

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 29

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 28

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 27

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 26

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 25

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 24

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 23

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 22

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 21

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 20

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 19

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 18

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 17

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 16

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 15

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 14

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 13

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 12

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 11

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 10

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 9

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 8

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 7

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 6

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 5

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 4

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 3

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 2

برخی جهیزیه های ارسالی در پویش عید قربان تا عید غدیر - 1

ارسال یک سرویس جهیزیه به اسلام آباد زنجان : 99/4/12

ارسال یک سرویس جهیزیه به کردستان، بیجار: 99/4/12

ارسال یک سرویس جهیزیه به تهران ، محدوده خیابان گلبرگ : 99/4/12

ارسال یک سرویس جهیزیه به تهران ، محدوده مهرشهر : 99/4/12

ارسال نیم سرویس جهیزیه به تهران ، محدوده تهرانپارس: 99/4/11

ارسال یک سرویس جهیزیه به تهران محدوده یافت آباد : 99/4/11

ارسال یک سرویس جهیزیه به قرچک ورامین و دو نیم سرویس به اردستان : 99/4/11

ارسال یک سرویس جهیزیه به تهران ، محدوده سرآسیاب ملارد: 99/4/11

ارسال یک سرویس جهیزیه به شهرستان اسلامشهر : 99/4/11

ارسال یک سرویس جهیزیه به شهرستان قم : 99/4/11

ارسال یک سرویس جهیزیه به تهران ، محدوده خیابان گلبرگ : 99/4/11

ارسال یک سرویس جهیزیه به منطقه جمهوری تهران -1399/03/13

ارسال یک سرویس جهیزیه به شاهدشهر -1399/03/13

ارسال دو سرویس جهیزیه به اهواز -1399/03/13

ارسال یک سرویس جهیزیه به کرمانشاه -1399/03/13

ارسال یک سرویس جهیزیه به ورامین -1399/03/13

ارسال یک سرویس جهیزیه به تهران شهرک رضویه -1399/03/10

ارسال یک سرویس جهیزیه به قم -1399/03/10

ارسال یک سرویس جهیزیه به قم -1399/03/10

ارسال یک سرویس جهیزیه به منطقه آزادگان تهران-1399/03/10

ارسال 3 نیم سرویس جهیزیه به اهواز -1399/03/10

ارسال یک سرویس جهیزیه به تهران -1398/12/22

ارسال پنج سرویس جهیزیه و بیست نیم سرویس جهیزیه به اهواز-1398/12/21

ارسال دو نیم سرویس جهیزیه به تهران -1398/12/21

ارسال یک سرویس جهیزیه به تهران -1398/12/21

ارسال نیم سرویس جهیزیه به شهرری 1398/12/19

ارسال 1 سرویس جهیزیه به اصفهان 1398/12/19

ارسال 1 سرویس جهیزیه به پاکدشت 1398/12/19

ارسال 1 سرویس جهیزیه به قم 1398/12/19

ارسال 1 سرویس جهیزیه به تهرانسر 1398/12/17

ارسال یک سرویس جهیزیه به شهرستان نیر اردبیل-1398/12/15

ارسال یک سرویس جهیزیه به مشیریه تهران -1398/12/15

ارسال دو سرویس جهیزیه به دهلران و دزفول -1398/12/14

ارسال پنج سرویس و 10 نیم سرویس جهیزیه به اهواز-1398/12/14

ارسال 2 سرویس جهیزیه به شهر اندیشه و کرج - 1398/12/14

ارسال پنج نیم سرویس جهیزیه به پاکدشت-1398/12/14

ارسال یک سرویس جهیزیه به پاسگاه نعمت آباد تهران -1398/12/14

ارسال یک سرویس جهیزیه به حومه تهران -1398/12/14

ارسال یک سرویس جهیزیه به فرحزاد-1398/12/14

توزیع جهیزیه های ارسالی به اهواز -1398/12/13

ارسال نیم سرویس جهیزیه به تهرانپارس -1398/12/13

ارسال یک سرویس جهیزیه به شهر ری-1398/12/13

ارسال نیم سرویس جهیزیه به تهران -1398/12/13

بزرگترین و معتبر ترین ستاد جهیزیه کل کشور

جمعیت نیک اندیش نسبت به تامین جهیزیه و لوزم منزل مورد نیاز نهاد های حمایتی کشور از جمله نهاد مقام معظم رهبری، کمیته امداد امام خمینی ، سازمان بهزیستی  و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی  اقدام مینماید، این مجموعه از ابتدای فعالیت خود تا پایان تیر ماه 1398بالغ بر 64753 جهیزیه تحویل جوانان این مرز و بوم داده است که انتظار میرود با همراهی شما نیک اندیشان ، شاهد رشد روز افزون این تعداد باشیم

پوشش کشوری خدمات ستاد جهیزیه

جمعیت نیک اندیش در سال1388 با هدف کاهش آسیب ها و معضلات اجتماعی منطقه 4 و در دید وسیع تر شهر تهران شروع به فعالیت نمود و هم اکنون بعد از یک دهه فعالیت مفتخریم اعلام نمائیم این جمعیت در سراسر کشور به عموم هموطنان و به صورت تخصصی تهیه ی جهیزیه ارائه خدمات می نماید.

حمایت از کالای داخلی

حمایت از تولید داخلی سبب رونق چرخه اقتصاد ، اشتغال زایی جوانان ایرانی ، و در نتیجه ارتقای درآمد ملی کشور میشود ، جمعیت نیک اندیش در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در  خصوص حمایت از کالای داخلی اقدام به تامین لوازم منزل مورد نیاز از تولید کنندگان برتر داخلی مینماید

درباره ما

جمعیت نیک اندیش در سال 1388 به عنوان یکی از سازمان های مردم نهاد شهر  تهران با هدف کاهش آسیب ها و معضلات اجتماعی شروع به فعالیت نمود .اصلی ترین  هدف خیریه  تامین جهیزیه جهت نو عروسان بی بضاعت ، برگزاری مراسم ازدواج آسان جوانان میباشد ومیکوشد به دور از لغزش های اجتماعی از آنان انسانهایی مومن و لایق برای فردای جامعه  بسازد .

آخرین اخبار

محصولات فروشگاه آنلاین