فرصت های شغلی


به اطلاع جویندگان کار میرساند ، جمعیت خیریه نیک اندیش جهت تکمیل پرسنل خود در بخشهای زیر استخدام می نماید .

اولویت استخدام با مهرجویان جمعیت خیریه نیک اندیش و فرم های تقاضای همکاری ثبت شده در این صفحه میباشد:
  • {{value}}
فرصت شغلی را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
تعداد فرزندان را بنویسید. تعداد فرزندان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
محل سکونت را بنویسید. محل سکونت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

آخرین مقطع تحصیلی را بنویسید. آخرین مقطع تحصیلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
رشته تحصیلی را بنویسید. رشته تحصیلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

سوابق شغلی را بنویسید. سوابق شغلی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

در هر سطر یک سابقه درج گردد

ویژگی های شخصیتی را بنویسید. ویژگی های شخصیتی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
رزومه تحصیلی و کاری را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...