پرداخت هبه ، نذورات و وجه فاکتور

شماره حساب های جمعیت خیریه نیک اندیش جهت واریز کمک های نقدی 

شماره حساب : 182555444 نزد بانک تجارت به نام جمعیت نیک اندیش تدینی

شماره حساب : 1-741137-7000-267 نزد بانک پاسارگاد به نام جمعیت خیریه نیک اندیش

شماره کارت : 5022291019681582 بانک پاسارگاد به نام جمعیت خیریه نیک اندیش

شماره شبا : IR510570026770000741137101 بانک پاسارگاد به نام جمعیت خیریه نیک اندیش

توجه : سقف عمومی تراکنش خرید اینترنتی برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است.  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
صرف امور را انتخاب کنید.
شماره فاکتور ( صرفا در زمان پرداخت فاکتور تکمیل گردد) را بنویسید. شماره فاکتور ( صرفا در زمان پرداخت فاکتور تکمیل گردد) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...