احتراماً به استحضار میرساند این جمعیت از بدو اعلام رسمی همه گیری کرونا ویروس و نیاز به آمادگی مواجهه با آن اقدامات فرهنگی و جهادی گوناگونی انجام داده است که جهت آگاهی عمومی بخشی از فعالیت ها در مواجهه با این بحران را در حوزه های آگاهی بخشی و کنترل و پیشگیری به اطلاع عموم میرساند:

دانلود فایل گزارش عملکرد