در هفتمین روز از ماه خرداد و با گذشت تنها 5 روز از اعلام فروش ویژه از سوی این خیریه تعداد متعددی از پکیج های جهیزیه بعد از ثبت سفارش در هشت سرویس مختلف به سراسر ایران ارسال شد.

پکیج های جهیزیه خیریه نیک اندیش تدینی که معرف این مجموعه با سابقه در حوزه تامین و تحویل پکیج های جهیزیه است با اسم های پکیج جهیزیه حس حیات، که پیش از این با قیمت حدود 33 میلیون بود به قیمت 27 میلیون تومان کاهش یافته و پکیج جهیزیه تبسم هستی از حدو 40 میلیون تومان به 33 میلون تومان و در نهایت پکیج جهیزیه آسمانی از حدود هفتاد میلیون با 16 میلیون تومان تخفیف به 54 میلیون کاهش قیمت داده اند که با حدود 33 درصد کاهش قیمت بزرگترین تخفیف سال در لوازم خانگی را رقم زده است.

گفتنی است تمام این هشت سرویس تنها مربوط به سفارش کامل پکیج های جهیزیه بوده و در این ایام صدها محصول دیگر به صورت تکی مورد سفارش و ارسال از طریق الو پیک و پست قرار گرفته و می گیرد.