در مهمانی ها، چه رسمی و چه غیر رسمی، سرویس غذاخوری پذیرایی به اندازه وعده غذایی مهم است. ظروف غذاخوری در جنس ها، سبک ها و تعداد های مختلف در بازار موجود است. برخی از سرویس های غذاخوری برای مهمانی های رسمی مناسب ترند و برخی برای مهمانی های دوستانه و غیر رسمی.

برای مهمانی های رسمی ظروف غذاخوری چینی ظاهر بسیار خوبی خواهد داشت وظروف ساخته شده از ملامین یا ظروف ساخته شده از سفال می تواند برای مهمانی های غیر رسمی مناسب تر باشد..اما استفاده از ظروف آرکوپال مرز ندارد. 

ظروف آرکوپال از زیبایی ظروف چینی و کریستال را دارد وهمچنین از سبکی ظروف ملامین و ساخته شده از فلزهای سبک نیز برخوردار است که این ویژگی ها موجب شده تا جای خود را در خانه ها و سالن های رسمی و مهمانی های دوستانه و غیر رسمی به اندازه شگرفی باز کرده است.

در ویدیو پیش رو آموزش نحوه چیدمان و ست کردن  ظروف آرکوپال را خواهید دید.

برای اطلاع و مشاهده سرویس های غذا خوری فروشگاه اینجا کلیک کنید