امام جمعه محترم  شهستان خوی آیت ا... شکوری در روز سه شنبه مورخ 98/10/10 در معیت هیات همراه از جمعیت خیریه نیک اندیش بازدید و ضمن اقامه ی نماز ظهر و عصر با مدیر عامل جمعیت، جناب آقای سید محمود تدینی ملاقات و به بحث و بررسی پیرامون افزایش خدمات دهی این جمعیت به شهر خواف و شهر های حاشیه ی آن پرداختند.