نهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجلیل از برگزیدگان حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی با حضور پیروز حناچی شهردار و جمعی از مدیران شهری در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.در حاشیه این همایش مدیر عامل و مدیر داخلی جمعیت در کارگروه های تخصصی مرتبط با امر ازدواج آسان و تهیه جهیزیه آسمانی شرکت و به همفکری در مورد افزایش بهره روی و جمعیت تحت پوشش ستاد جهیزیه خیریه نیک اندیش پرداختند