احتراماً به استحضار میرساند این جمعیت جهت تسهیل در امر تهیه ی جهیزیه توسط موسسات خیریه و سازمان ها و ارگان ها اقدام به انتشار تفاهم نامه همکاری تامین کالا نموده است.

لذا از سازمان ها ، ارگان ها و موسسات فوق تقاضا میشود جهت تسریع در روند ثبت سفارش فرم های زیر را تکمیل و به آدرس ایمیل ، شماره فکس و یا دیگر راه های ارتباطی این جمعیت ارسال نمایند.

تفاهم نامه.docx

لیست درخواستی.xlsx