به همت هیات مدیره جمعیت خیریه نیک اندیش بیلبورد تبلیغاتی مترو فرهنگسرای اشراق جهت اطلاع رسانی خدمات این جمعیت به همشهریان محترم نصب گردید.