سلام علیکم
با عنایت به فرمایشات حکیمانه رهبر معظم انقلاب در خصوص مواسات و همدلی و کمک مومنانه و در راستای ساماندهی کمک های مردمی این پویش در جمعیت خیریه نیک اندیش تشکیل گردید.هدف اصلی این پویش حمایت از اقشار آسیب پذیری است که به علت ویروس کرونا در مسیر شغل و درآمدزائی آسیب دیده و هم اکنون مشکل معیشتی دارند امید است با مساعدت همشریان عزیز،خیرین و نیکوکاران گامی هرچند کوچک در کاهش محرومیت خانواده های آسیب پذیر برداریم.

                                                                  سیّد محمود تدیّنی
                                                     مدیرعامل جمعیت خیریه نیک اندیش