درصورت تمایل اصناف، آغاز به کار مشاغل «غیر پر خطر» مشروط به اخذ تعهد برای اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی مصوب وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا از تاریخ ۲۳ فرودین در استان‌های کشور و از ۳۰ فروردین در تهران ذکر گردیده و موارد ذیل به اطلاع عموم می‌رسد:
برای شروع  فعالیت مشاغل کم خطر در طرح فاصله‌گذاری هوشمند، کلیه واحدهای صنفی از صبح جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ می‌توانند در سامانه salamat.gov.ir به منظور دریافت دستورالعمل سلامت محیط کار، شاغلین، مشتریان و تاييد تعهدنامه به صورت الكترونيكی برای التزام به رعايت دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا ثبت‌نام نمایند.


با توجه به ابلاغ 'ستاد ملی مبارزه با کرونا ' جهت اجرای طرح فاصله گذاری  هوشمند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن حمایت از فعالیت اصناف و  صنایع با اولویت صیانت از سلامت کارکنان و مشتریان، و همچنین جلوگیری از  شیوع و گسترش بیماری کرونا اقدام به راه اندازی 'سامانه ثبت نام اصناف و  صنایع 'کرده است. لذا مدیران، متصدیان، مالکان و کارفرمایان محترم موظفند  به منظور شروع فعالیت با رعایت نکات بهداشتی اعلام شده در راهنماهای گام  دوم مبارزه با کووید-19 (فاصله گذاری اجتماعی) ؛ در این سامانه ثبت نام و  اطلاعات مربوط به واحد کاری، نوع فعالیت و اطلاعات تماس (برابر راهنما)  اقدام نموده تا مجوز شروع فعالیت صنف و یا صنعت مربوطه برابر مقررات صادر  گردد. نکته: عدم ثبت نام در این سامانه منجر به عدم صدورمجوز فعالیت و یا در صورت  فعالیت موجب توقف فعالیت واحدکاری مربوطه خواهد شد.

راهنماهای گام دوم مبارزه با کووید-19، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات  سلامت محیط کار، شاغلین و مشتریان با توجه به نوع فعالیت پس از تکمیل ثبت  نام بصورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.