سامانه کشوری تلفن گویا ۱۵۶۹ جهت اطلاع‌رسانی کرونا توسط اتاق فکر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران راه‌اندازی شد.