هموطنان گرامی به منظور پیشگیری، شناسایی و مراقبت افراد جامعه در مقابل  بیماری کرونا، خواهشمند است نظام سلامت کشور را همراهی نموده و با ورود  اطلاعات صحیح در مسیر شکست ویروس کرونا نقش اساسی داشته باشید.

ورود به سامانه غربالگری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی