1- تهیه مواد ضدعفونی کننده جهت استفاده مداوم پرسنل و مراجعین محترم ( ژل ضدعفونی کننده)
2-ضدعفونی کردن هوا توسط محلول مخصوص تهیه شده در محیط نمایشگاه
3-ضدعفونی خودرو و جهیزیه های ارسالی از ستاد جهیزیه برای مراجعین محترم
4-ضدعفونی کردن انبار و محیط نمایشگاه با استفاده از محلول مخصوص هر 3 ساعت یکبار انجام میپذیرد
5-امکان سفارش تلفنی و ثبت سفارش به صورت غیر حضوری و تلفنی برای عدم مراجعه شهروندان به ستاد و کاهش تردد در شهر به منظور کنترل کروناویروس
#کرونا_را_شکست_میدهیم