ال جی

طرز استفاده از لباسشویی ؛ راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی

/post-431

طرز استفاده از لباسشویی ؛ راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی ؛ اکنون که   لباسشویی نو خریدید و به منزل آورده اید ، نوبت به نصبش می رسد ، که باید   بوسیله ی نصاب انجام گیرد و یا اینکه خودتان اطلاعات لازم را داشته باشید .   برای روشن کردن لباسشویی کافی است که آن را به برق وصل کنید و  مواد  رختشویی را داخل محفظه اش بریزید و با توجه به نوع و جنس لباسهایتان که در   پایین بطور مفصل در موردش توضیح داده ایم .