انتخابات مجمع خیرین منطقه 4 تهران در سال 98 برگزار و مدیر عامل جمعیت نیک اندیش در انتخابات شورای مجمع خیرین برگزیده شد.