مبعث

اعمال شب و روز مبعث پیامبر(ص)

/post-217

همزمان با فرا رسیدن سالروز بعثت نبی مکرم اسلام(ص)، اعمال مربوط به شب و روز این عید با عظمت منتشر شده است.