لزدواج آسان

اخذ نماد الکترونیک دو ستاره توسط جمعیت خیریه نیک اندیش

/enamad

نماد الکترونیکی دو ستاره به معنای بالاتریندرجه ی اعتماد در ارائه خدمات و خرید اینترنتی میباشد