اعمال شب‌های قدر بر دو نوع  است: اعمالی مشترکی که در هر سه شب انجام می‌شود و اعمالی که مخصوص هر یک از  شب‌های نوزدهم، بیست و یکم و بیست ‌و سوم ماه مبارک رمضان است.


یکی از برکات ماه رمضان وجود لیالی قدر در آن است. بر اساس روایات و آیات، این شب‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستتد.
شب بیست و سوم ماه رمضان، سومین شب از این لیالی و از احادیث اینگونه برداشت می‌شود که شب قدر، همین است.