با سلام
احتراما به استحضار مخاطبان محترم میرساند متاسفانه به دلیل عدم  ثبات اقتصادی و افزایش شدید قیمت ها از سوی کارخانه های از این پس پک 24 قلمی جهیزیه آسمانی  این جمعیت به قیمت 83.000.000 ریال در دسترس عموم قرار میگیرد .
به پیوست لیست قیمت جدید جهیزیه آسمانی 24 قلمی تقدیم حضور کاربران میگردد.