متن آرشیوی (جهت مراجعه نیازی به نوبت نمیباشد)

احتراما به استحضار میرساند با توجه به تقاضای شما همراهان گرامی جهت بازگشایی ستاد جهیزیه این جمعیت تا کنترل کامل کرونا ویروس و اعلام ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا مبنی بر آغاز فعالیت های اجتماعی صرفا به صورت نوبت دهی پذیرای هموطنان گرامی میباشد.


جهت اخذ نوبت با فرمت مشخص شده (9901XX) تاریخ مدنظر خود را به شماره 50004000111474 ارسال نمائید.


لازم به ذکر است از پذیرش بدون اخذ نوبت و یا بدون رعایت موارد بهداشتی جلوگیری به عمل می آید