با سلام
احتراما به استحضار مخاطبان محترم میرساند متاسفانه به دلیل عدم ثبات اقتصادی و افزایش شدید قیمت ها از این پس پک 24 قلمی جهیزیه آسمانی این جمعیت به قیمت 80.000.000 ریال در دسترس عموم قرار میگیرد .
به پیوست لیست قیمت جدید جهیزیه آسمانی 24 قلمی تقدیم حضور کاربران میگردد.