ثبت پرداخت واریزی


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
عنوان گلریزان را انتخاب کنید.
مبلغ پرداخت شده را بنویسید. مبلغ پرداخت شده را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. مبلغ پرداخت شده را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
کد پیگیری را بنویسید. کد پیگیری را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
رسید واریزی را انتخاب کنید.
حساب واریزی را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...